Görsellik hemen hemen her şeyden çok daha önemli bir hale gelmiş durumda. Görsel zevki ön plana alan güzellik anlayışı ise haliyle kadınların bıçak altına yatmasına sebep oluyor. Vücut üzerindeki estetik sorunlar kadınların psikolojisini o kadar çok etkilliyorki ki bu durum çoğu zaman depresyona ve hatta saplantıya neden oluyor. 

KADINLARIN ESTETİK SORUNLAR KARŞISINDA PSİKOLOJİSİ

Kişileri estetik ameliyatlara yönelten nedenler sadece kendilerinden kaynaklanmamakta aynı zamanda çevresel faktörlerin de bu konuda ciddi anlamda etkileri vardır.Estetik sorunlar kişilerin psikolojilerini oldukça etkilemektedir.Estetik ameliyat için öne sürülen nedenler arasında;

Beğenilme arzusu ile ilgili beklentiler,

Kariyer ve gelecek ile ilgili beklentiler,

Kabul görme ve onanma ile ilgili beklentiler,

Güzellikle ilgili beklentiler,

Değişim isteği ile ilgili beklentiler,

Özellikle gençlerde isyan ve başkaldırma ile ilgili istekler,

Yaşlanma korkusu,

Kuvvetli kaybetme korkusu,

Karşılanmamış tamlık duygusu,

Rol model alınan, beğenilen, popüler olan ve onay gören kişiler ile özdeşim kurma isteği,

Ait olduğu ya da doğduğu sosyokültürel ekonomik sınıftan tamamen ayrışma isteği.