Dinimizde zina büyük günahlar arasındadır. Ancak komşunun hanımı ile yapılan zinanın, çok daha büyük günah olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Dedim ki:
"Ey Allah'ın Resulü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir?"
"Seni yaratmış olan Allah'a eş koşmandır!" buyurdular.
"Sonra hangisidir?" dedim.
"Seninle birlikte yiyecek diye, evladını öldürmendir!" buyurdular. Ben yine:
"Sonra hangisidir?" dedim.
"Komşunun helalliği ile zina etmendir!" buyurdular." [Buharî, Tefsir, Bakara 3, Furkan 3, Edeb 20, )

Mikdad b. Esved (r.a) bu konuda Rasûlüllah (s.a.s)`ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
"Komşusunun karısıyla zina yapanın günahı, on kadınla zina yapan adamın günahından daha ağırdır." (Tirmizî, Tefsiru Sûre, 25/1,2).