Mekke'de güzel elbiseler giyinmesi ve pahalı kokular kullanması ile özellikle de yakışıklılığı ile tanınan Musab bin Umeyr. Kureyş kabilesinin Abdurraroğulları kolunabağlıdır. Babası ailenin ileri gelenlerinden Umeyr b. Haşim, annesi ise Hannas bint Malik'tir.

Mus'ab b. Umeyr (ra) İslamiyetin gizliden yayılmaya başlandığı dönemde Erkam b. Ebu'l-Erkam'ın (ra) evinde İslam'la Müjdelenen ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır. O Müslüman olduktan sonra hayatında köklü bir değişiklik yapmıştır. Önceki yaşantısında sürekli olarak yaptığı gençlerin eğlence mekanlarına uğramaktan uzaklaşarak, kendisini İslam'ı yayma mücadelesine adamıştır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliğine karşı çıkan ailesi, oğullarını yeni dininden geri döndürmek için türlü işkence yollarına başvurmuşlardır. Onu dinden döndürme mücadelelerinde özellikle annesi başı çekmiştir. Ancak Mus'ab (ra), bizzat ailesinden gördüğü psikolojik ve maddi baskılara rağmen inancından vazgeçmemiş ailesinden gizli olarak dininin vazifelerini yerine getirmeye çalışmıştır.

Mus'ab b. Umeyr (ra), Uhut savaşı sırasında Hz. Peygambe'in (s.a.v) yetrafından hiç ayrılmamış, mücadeleler esnasında son nefesini verene kadar kendisine emanet edilen İslam sancağını yere düşürmemiştir. Savaş esnasında Hz. Peygamber'i (s.a.v) de yaralayan İbn Kamie'nin kılıç darbeleriyle her iki eli de kesilince sancağı kollarıyla göğsüne bastırarak dik tutmaya çalışmış, bu esnada aldığı mızrak darbesiyle şehid olmuştur.