Tarihte bugün 26 Ağustos’ta meydana gelen önemli havadisler

1- 1071 yılında Sultan Alparslan’ın komutasında bulunan Selçuklu orduları Malazgirt'te Bizans ordularını büyük bir bozguna uğrattı. Türklere Anadolu'nun kapıları Malazgirt Zaferi ile açıldı. Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde yaşanan en önemli olaydır. Birbirini takip eden 20 sene içinde Anadolu’ya göçler hızlandı. Giderek Türkleştirilen Anadolu, İç Asya’da bulunan Türk devletlerinin katılımıyla büyük bir Türk yurdu haline geldi.

2- 1789 yılında ‘İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ Fransa Meclisi tarafından onay gördü.

3- 1922 yılında Büyük Taarruz başladı. Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı bizzat Afyonkarahisar çevresindeki Kocatepe'den idare edildi.

4- 1924 yılında İş Bankası açıldı. Eski İktisat Vekili, Mübadele İmar ve İskan Bakanlığından ayrılan Celal (Bayar) Bey ilk genel müdür oldu. Banka 1 milyon kuruluş sermayesi ile açıldı.

5- 1932 yılında Türkiye'de ilk kez yüzme yarışları düzenlendi. Yarışma, Büyükdere'de gerçekleştirildi ve yarışmayı İstanbul ekibi kazandı.

6- 1936 yılında BBC kanalından ilk sesli televizyon gösterimi gerçekleştirildi.

7- 1936 yılında İngiltere ile yapılan anlaşmanın ardından Mısır bağımsızlığını ilan etti.

8- 1999 yılında Pişmanlık Yassı çıktı.