Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinden yola çıkarak rahmet meleklerinin girmediği evler hangileridir bir bakalım:

1- Sıla-i rahmi terkederek, akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi
(Tevbe:71,Buhari)

2- Anne ve babaya karşı itaat edilmeyen ev.
(Nisa:36, Lokman:14)

3- Yetim malı yiyenin evi.
(Nisa:10, Buhari ve Müslim)

4- İçinde faiz yenilen ev, faizle alınan ev
(Bakara:275-276, Buhari)

5- İçinde köpek bulunan ev.
(Buhari ve Müslim, İbni Mace)

6- Allah’ın zikredilmediği meclisler,
Peygambere (sav) salat ve selam getirilmeyen meclisler,
Nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulunduğu evler.
(Buhari, Müslim ve İ.Ahmed)

7- İçinde sahabeye, ölülere, rüzgara, horoza, hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler.
(Ebu Davud, İ.Ahmed, Buhari ve Müslim)

8- İçinde suret, resim ve heykel bulunan evler.
(Enbiya:52, Saffat:95-96, Buhari)

9- Allah’ı zikir dışında şarkı söylemek, eğlence ve müzik aletleri bulunan ev.
(İ.Ahmed)

10-İçinde çan olan ev.
(Müslim, Ebu Davu ve Tirmizi)

11-İçinde bağıra çağıra, üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev
(Müslim)

12-İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev.
(Maide:90-92, Sahih-ul cami, Taberani)

13-İçinde Allah’a ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev.
(Nisa:48)

14-İçinde tavla oynanan ev.
(Munafıkun:9, Müslım ve Ebu Davud)

15-Haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev, yani erkeklerin altın ve gümüş kullanmaları ve ev halkının altın ve gümüş kaplar kullandıkları ev.
(Tirmizi,Müslim ve Taberani)

16-Lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin: İçki içen, Allah’ın emirlerine karşı gelen, kocasını isteğini kabul etmeyen kadın, namazı terk eden kişilerin bulunduğu ev
?(Taberani, İbni Mace)

17-İçinde kötü kokular bulunan ev.
Örneğin: Soğan, sarımsak, pırasa ve benzeri bitkiler, sigara, nargile, bir kap içinde bekletilen küçük ve büyük abdestler gibi.
?(Müslim ve Tirmizi)

18-Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi.
(Ebu Davud, el-Bezzar, Taberani)

19-Sahibi safran (kadınlara ait bir koku çeşidi) sürünen ev.
(Ebu Davud)

20-İsrafçı ve savurgan ev.
(Nesei, Müslim

21-Ev sahip ve sakinlerinin günah işlemekte ısrar ettikleri ev.
(Nesei,İ.Ahmed)

22-İçinde zina yapılan ev.
(Buhari ve Müslim,Nesei)

23-İçinde büyük günah işlenen ev, büyük günah işleyen ev sahipleri

Bu hadisler, Kütübi sitte'deki sahih hadislerden toplanmıştır.