Peygamber Efendimize “Hangi kadın hayırlıdır?” diye soruldu. Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:
“Kocası baktığında onu sevindiren; bir şey istediğinde onu yerine getiren; kocası evde bulunmadığı zaman hem kendini hem de onun malını koruyan kadın.” (Nesâî, Nikâh 14)

Bu hususla ilgili hadisi şerifler hem kadınları hem erkekleri aile düzeninin devamına gönüllü katkıda bulunmaya davet etmektedir. Kadınlara evlilik konusunda emir ve tavsiyelerde bulunan ayet ve hadislere mukabil, erkeklere de emir ve ikazlarda bulunan ayet ve hadisler de yer almaktadır.

Allah, “Erkeklerin, hanımları üzerinde hakkı olduğu gibi, hanımların da kocaları üzerinde hakkı vardır.” (Bakara; 228) buyuruyor. Peygamberimiz de hakları açıklıyor: “Kendi yediğinden ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbih etmemen (çirkin görmemen), evin içi hariç onu terk etmemen." (Ebu Dâvud, Nikâh 42)

Allah, Müslüman erkeklere: “Kadınlarla güzel bir şekilde hayatınızı sürdürün,” (Nisâ 19) buyurmuştur. Peygamberimiz de, “Sizin en hayırlınız, aile fertlerine en hayırlı olandır. Ailesine en hayırlı olanınız da benim” (İbni Mâce, Nikâh 50; Tirmizî, Menâkıb 64) buyurarak, erkekleri ailesine iyi davranmaya davet etmiştir.