• İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) şöyle demiştir:"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ribâyı (fâizi) yiyene de, yedirene de lânet etti." [Müslim, Müsâkât 25, (1579)]
 • Ebu Davud ve Tirmizî'nin rivayetlerinde şu ziyade vardır: "(Fâiz işine) şâhitlik edenlere de bu işi yazana da..."
 • "Fitne uyumaktadır, Allah, onu uyandırana lânet etsin."
 • Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) buyurmuştur: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle dediler: "Allah, bir yumurta çalıp da eli kesilen, bir ip çalıp da eli kesilen hırsıza lânet etsin."
 • "İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin!" (Buhârî, Libas 86, Tıbb 36).
 • "(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sâkilik yapana, (imalathâneden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya müstehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene." (Tirmizî, Büyû 59, (1295); İbnu Mâce, Eşribe 6, (3381
 • "Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar -bir rivayette yatağa gelinceye kadar- kadına lânet okurlar." [(Buharî, Nikâh 85, Bed'ü'l-Halk 6; Müslim, Nikâh 120-122 (1436); Ebu Dâvud, Nikâh 41, (2141)].
 • "Kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti." (Buhârî, Libâs 62)
 • "Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti." (Buhari, Libâs 61)
 • "Kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." (Ebû Dâvûd, Libas 28)
 • "Allah'tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid'atçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin!" (Müslim, Edahi 43, (1978); Nesâî, Dahaya 34, (7, 232).
 • "Gözleri görmeyen kimseyi yoldan alıkoyan alçaktır. Bir hayvana temasta bulunan alçaktır. Lut kavminin pis işini yapan alçaktır."
 • Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v.)faiz yiyeni, yedireni, faiz işini yapanı, sadakaya (zekata)engel olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hariç- hulle yapanı, hulle yaptıranı lanetledi." (Nesâî, Zinet 25, (8, 14