Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in günlük yaptığı sünnetlere örnek olarak şunları verebiliriz:

1- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yola çıkarken dua eder, dönerken de şu şekilde şükrederdi: “Yolculuktan dönüyor, tevbe ediyor, kulluk yapıyor ve Rabbimiz’e hamdediyoruz.”

2- Cihaddan veya yolculuktan dönen orduyu ve misafirleri karşılamak edepten olup, Peygamberimiz’in sünnetine uygundur.

3- Müslümanların birbiri ile hediyeleşmesi sünnettir.

4- Her insanın imkânına göre Allah yolunda yardımda bulunması, Kur’an ve sünnette sıkça tavsiye edilmiş olan büyük sevaplardandır.

5- Müslüman bir kimsenin, dünyalık işler, mal, mülk ve zenginlik gibi konularda kendisinden aşağı derecede olanlara, din işlerinde ve manevî faziletler konusunda daha üstün olanlara bakması sünnete uygundur.

6- Köleye, hizmetçiye, çırağa kendi yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, onlara iyi muamelede bulunmak, yapabilecekleri işleri teklif etmek, gönüllerini hoş tutmak ve insanca muamele etmek gerekir.

7- Müslümanlar iyiliğe en güzel şekilde teşekkür etme sünnetini daima canlı tutmalı ve birbirlerine: ‘Allah seni hayırla mükâfatlandırsın’ diye dua etmelidir.

8- Yeni doğan bir çocuğa tatlı bir şey çiğneyerek yalatmak sünnettir.

9- Faziletli yerleri ziyâret etmek sünnettir.

10- Kubâ mescidini cumartesi günleri ziyaret edip orada iki rek’at namaz kılmak sünnettir.