Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in günlük hayatında sürekli olarak yaptığı sünnetlerden bazıları şunlardır:

1- Teheccüd namazı kılmak, sünnet-i müekkededir. Yani sürekli olarak devam edip nadiren bırakmıştır.

2- Uykudan uyanınca şu duayı okumak sünnettir: “Öldürdükten sonra bizi dirilten Allâh’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.”

3- Tuvalete girerken şu dua okumak sünnettir. “Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım!” duası, çıkınca da; “Allah’ım, affını isterim, beni mağfiret eyle!”

4- Bütün kurallarına ve edeplerine uyarak abdest aldıktan sonra kelime-i şehâdet getirilmesi sünnettir.

5- Kur’an’ı tegannî ile yani güzel sesle, kaide ve kurallarına ve tecvidine uygun olarak okumak Peygamber Efendimiz’in yolu ve sünnetine uymak demektir.

6- Sabahleyin erkenden kalkıp işe başlamak fiilî sünnettir.

7- Elinin emeğiyle geçinmek tüm peygamberlerin sünnetidir.

8- Günde en az yüz defa, hatta daha fazla tevbe ve istiğfar etmek sünnettir.

9- Felak ve Nâs Sûreleri’ni sürekli olarak okuyarak insanların ve cinlerin şerrinden ve nazardan korunarak Allah’a sığınmak fiilî bir sünnettir.

10- Yemekten önce ve sonra elleri güzelce yıkamak sünnettir.