Sevgili Peygamberimiz Medîneʼye hicret ettiğinde ilk olarak kardeşlik çalışmalarında bulundu. Sonrasında ise, müslümanlarla gayr-i müslimler arasında vatandaşlık hukûkunu oluşturdu. Ardından pazara çıkarak ticaret ve kazancı kontrol etti. Çarşıda uğradığı bir satıcının tezgahında bulunan buğday yığınının içine elini daldırdı. Islaklık hissedince:
“–Nedir bu?” diye sordu. Adam:
“–Yağmur ıslattı ey Allâh’ın Rasûlü!” dedi.
Peygamberimiz:
“–Bu ıslak kısmı üstte bırakıp insanların görmesini sağlayamaz mıydın? Aldatan benden değildir…” buyurdu. (Müslim, Îman, 164)

Alemlere rahmet Peygamberimiz şöyle buyurdu:
“Yemin, mala alâkayı artırır, ancak bereketi giderir.” (Buhârî, Büyû, 26)

REKLAMLAR İSRAFA TEŞVİK EDİYOR

Şimdiki zamanda ticaretteki en büyük aldatmacaların başında reklam gelmektedir. Mal için yapılan reklamlar insanları israfa doğru sürüklemektedir. Bunun yanında malı olduğundan daha alımlı göstermektedirler.
Şu da çok hazin bir gerçektir ki günümüzde insanlar arasında oburluk yarışı başladı. Birbirinden güzel görünümlü yemekler vitrinlerde yer edindi. O yemekleri alamayacak olan birçok garip, yetim ve kimsesizlerin kul hakkına girilmektedir. Eskiden yapılan yemekler gösterilmez vitrinlere perde çekillirdi.

YEMEKLERİN KOKUSUNA DİKKAT!

Nitekim Peygamber Efendimiz yemeğin kokusuyla bile komşuya eziyette bulunmayı yasaklamıştır. Günümüzde ise maalesef kokusuyla beraber bir de vitrinlerde yer alması, âdeta mübah görülmeye başlandı. Bu hâl ise toplumda varlıklı ve yoksul arasındaki muhabbet, kardeşlik ve tesânüd duygularını giderek azaltmaktadır.
Aksi takdirde o gün, sâlih bir ameli varsa, o zulmü nisbetinde kendinden alınır. Eğer hasenâtı yoksa arkadaşının günahından alınır, kendisine yüklenir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikâk, 48)