Arapçada “tezkiye” sözcüğünün övmek, temizlemek, eğitmek, yüceltmek gibi anlamları bulunmaktadır.

Yüce Allah, Necm suresinin 32. âyetinde “Kendinizi tezkiye etmeyin” buyurmuştur. Burada tezkiye övmek anlamına gelmektedir. Bu durumda bir insanın kendini övmesi ve övünmesi dinimizce hoş karşılanmamıştır.

Peygamberimizin (asm) yanında biri methediliyor, Peygamberimiz methedene “Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kopardın, eğer biriniz bir başkasını övmek durumunda kalırsa ve bunda samimi ise ‘öyle zannediyorum’ desin, onun gerçek durumunu bilecek ve hesabını görecek olan yalnızca Allah'tır, Allah üzerine kimseyi övmesin” buyurmuştur.

Herhangi bir insanın gözüne girmek, gücünden yararlanarak menfaat sağlamak gibi ahlaka uygun olmayan maksatlarla onun sahip olmadığı güzel özellikleri sayarak övmek İslam ahlakına aykırıdır ve yasaklanmıştır. Bir insanı güzel özellerini sıralayarak övmenin ise iki sonucu olabilir:

1. Kesin konuşulduğunda övülen kibre, kendini beğenmeye, manevi yolda ilerleme cihadını azaltma yoluna götürebilir. İşte “kardeşinin boynunu koparmak” bunları ifade etmektedir.

2. Duruma göre övülen insan güzel niteliklerinde sebat etmesine, başkalarının da onu örnek almalarına vesile olabilir; bu takdirde övmek caiz görülmüş ve uygulanmıştır.