Yüce Allah’ın bizlere rehber olarak indirdiği Kur’an-ı Kerim’i okumanın faziletleri ve hikmetleri ile ilgili, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sahabelerini ve ümmetini bu konuda hadislerle aydınlatmıştır. Müslümanlara müjdeleyici haberler getiren Kur’an’ın bildiğimiz ve bilemediğimiz birçok fazileti ve hikmeti vardır. Efendimiz bu yüce kitabın önemini bizlere ifade etmeye çalışmıştır. Acı bir gerçektir ki günümüzde Kur’an’a gerekli değeri ve önemi veremiyoruz. Oysa sahabe döneminde bu yüce kitabın mübarek ayetlerini ezberlemek için yarış haline giren sahabeler olmuştur. Müslüman kulların kurtuluş yolları yüce kitap Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden geçmektedir.

İşte Efendimiz’in Kur’an-ı Kerim’in fazileti hakkında söylediği hadis-i şerifler:

'Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir' (Müslim, Müsâfirîn 252.)

'Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.' (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

'Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)

'Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.' (Buhârî, Tevhîd 52)

'Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” (Müslim, Müsâfirîn 269) “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.' (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

'Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi burada da tertîl ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun âyetin son noktasındadır.' (Ebû Dâvûd, Vitr 20)

'Kur’an hâfızı, bağlı devenin sâhibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.' (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 23)