Üç yere batma olayı kıyamet alametlerindendir.
- Müslim’in rivayetinde, bu üç yer batmalardan biri şarkta/doğuda, bir garpta/batıda, bir de Arap yarım adasında meydana gelir. (bk. Müslim, Fiten, 40/2901)

- Yere batmak, yerin herhangi bir yerinden yarılması ve insanların o yarıktan yerin altına batması anlamına gelir. Bu tür yere batmaların küçük bir örneği bazı depremlerde de görülür. Keza tarih içinde meşhur Karun’un mal-mülküyle yere battığı haberini Kur’an’da öğreniyoruz. (Kasas, 28/81)

- Görüldüğü gibi hadiste yere batmaların yeri mücmel ve gereği olarak bildirilmiştir. Yerleri gizli tutulmuştur. Bu nedenle bizim bunları kesin bir şekilde tayın etmemiz mümkün değildir.
Bununla beraber, Arap yarımadasındaki yer bir derece bellidir. Belki de hicaz bölgesidir. Diğer iki yer batma olayını hadiste yer alan doğu ve batı kelimelerinden yola çıkarak bir tahmin yürütülebilir, şöyle ki: Şark/doğu kavramı mutlak olarak zikredildiğine göre, bunu gerçekte dünyanın en şarkında bulunan Çin ve Japonya’yı düşünebiliriz. En batıda olan bölge ise Amerika kıtası olabilir.