Hz. İbrahim (a.s), Allah'ın emri ile Kabe'yi inşaa etmeye başladığında cennetten bir parça taş olan Hacer'ül Esved taşı ilk dönemlerinde parlak nurlu bir taş idi. Zamanla insanların ona dokunmasıyla birlikte karardığına inanılan taş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hadisinde şu şekilde geçmektedir ''Hacer'ül Esved, cennettendir''.

Müslüman kulların kutsal ibadet mekanı olan Kabe, zamanla yapılan savaşlar olsun, doğal afetler olsun tahrip olmuştur. Bu olaylar sırasında Hacer'ül Esved taşıda zarar görmüş ve parçalanmıştır. Zamanla kopan bu parçalar, Osmanlı Devleti zamanında, Kanun-i Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirtilmiştir. Getirilen bu parçalardan 4 tanesi, Mimar Sinan tarafından, İstanbul Kadırga'da 1571 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın adıyla eşi tarafından yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Cami'sine koyulmuştur. Bu kutsal parçalar, caminin giriş kapısının üzerinde, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde dördüncüsü ise minber kubbesinin altında bulunmaktadır.