İnsan modeli ortaya çıkarmaktan maksat sanal alemde insan şeklini, heykelini yapmaksa, bunun getirisi ve götürüsü üzerinde iyice düşünmek gerekir. Bildiğiniz gibi, diğer suretler, heykeller hakkında farklı görüşler mevcuttur. Fakat, sanal alan, daha ehven bir alan olarak görülmektedir. Eğer bu tasarımla, insanlığın yararına bir şeyler sunulacaksa, bu durumda bir sakınca görülmemektedir.

Örneğin kıyafet tasarlama açısından bir insan şekli resmediliyor, çiziliyor ise haram ve günah denilemez. Ancak resmedilen insan figürleri İslam'ın meşru saymadığı, haram kabul ettiği bir takım yerlerde kullanılacak ise, onlara malzeme teşkil ediyorsa buna caiz demek doğru değildir. Mesela, çizilen resimler pornografik bir takım internet siteleri veya mecmualar için malzeme olur ise kesinlikle haramdır.

Genel ahlak kurallarına uygun olmak kaydıyla resim yapmakta ve karikatür çizmekte bir sakınca yoktur.