İnsandaki kalp, akıl ve vicdan onu birinci yola yönlendirirken, nefis, ve his ikinci yola sürüklemeye gayret eder. Bunun sonucu olarak insanın iç dünyası çalkantılara ve çarpışmalara sahne olur.
İnsanları aldatarak yanlış yollara sevk eden ve hakikati görmelerine perde olan sebebler nelerdir?

1- Yüzeysel bakış ve gaflet

2- İnsanın yaradılışındaki gaye ve sırları düşünmemek

3- Dünya üzerindeki gelip geçici işlere aşırı bağlanmak

4- Peygamberin tebliğ ettiği gerçeklere uymamak ve müstağni kalmak

5- Materyalist propaganda ve telkinlerin tesirinde kalmak

6- Yüce Allah’ı yarattığı mahluklarla kıyas etmek

7- Rabbin kudsi mahiyetini aklın, anlayamayacağını fark etmemek

8- Tüm varlık alemini beş duyu ile anlamaya çalışmak

9- İnsanın fıtri görevi olan ibadetleri terk edip isyana girmesi

10- Dine ait hakikatlerde işin ehline danışmadan hareket etmek