İsa aleyhisselam bir gün deniz kenarından geçerken nurdan yaratılmış bir kuş gördü. İnsan ona baktığı zaman nurunun aydınlığından gözünü açamazdı. Kuş gidip kendini çamura yatırdı ve gidip denize girdi ve yine tertemiz olup parladı. Denizden çıkıp yine çamura battı ve gelip denize girdi temizlendi. Bu hal tam beş sefer tekrar etti.

İsa aleyhisselam şaşkınlık içerisinde kuşa bakmaktan kendini alamadı ve:
"Bu kuş neden kendini çamura batırıyor sonra çıkıp denize giriyor ve temizleniyor?" diye kuşun haline şaşırdı. Yüce Allah İsa aleyhisselam'a şöyle vahiy gönderdi:
"Ya İsa! O namazın temsilidir." Hakikaten de o kuş kendisini beş defa çamura batırdı. Daha sonra çamurdan çıkıp denize girerek kendini temizledi.

İnsan da namaz kıldığı zaman aynı o kuşun denizde temizlenip nurlandığı gibi hatalarından temizlenip nurlanıyor. Yine hata yaparsa aynı kuşun çamura girmesi gibi zulmetle kaplanıyor ve namaz kıldığı zaman tertemiz oluyor. İşte namaz insan için böyle kıymetlidir.