Eşler cennete birlikte girmişler ise, bu güzel yerde evlilikleri devam edecektir. Cennette, dünya kadınları hurilerden çok daha güzel olacaklardır. (Mecmau’z-Zevaid, h. no: 11396).

Dünyada iken iki evlilik yapmış olanlar da, hep birlikte cennete gitmişlerse orada da bu evliliklerini sürdürebileceklerdir.
Dünyada hiç evlenmemiş olan erkekler cennette huriler ile evlenecekleri kesindir. Bunun yanında onun gibi bekâr kalmış biriyle de evlenebilir. Dünyada evlenmemiş bekâr kızlar ise cennette istedikleri kişiyle evlenebilecekler.

Nitekim,
“ İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele: Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki, ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse: 'Bu, daha önce de dünyada yediğimiz şey!' diyecekler. Oysa bu, onların aynısı olmayıp, benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.”(Bakara, 2/25) mealindeki ayette herkesin eşlerinin olacağı vurgulanmıştır.