İslamiyet semavî bir din olup, insanın dünya ve âhiretini düzeltmek için gelen en son dindir. İslam hükümlerin herkesin akıl ve zevkine hitap etmesi tabiki mümkün değildir. Çünkü simalar birbirine uymadığı gibi akıl ve huylar da birbirinden farklılık gösterir. Akıl ve mantıki veren Yüce Allah, insan için hangi hüküm daha doğru, hangi nizam daha güzel ise onu biliyor ve onu indiriyor.
Bu hususta Peygamber (sav)'in birçok sahih hadisleri vardır.
"Kıyamet günü bu suretleri yapanlara; yaptığınızı canlandırınız denilecektir."(Buhari)

"Kıyamet günü Allah'ın en şiddetli azabına maruz olanlar, Allah' ın yarattıklarını taklid edenlerdir."(Müsned, Ahmed bin Hanbel)

"Hazreti Aişe bir gün resimli bir yastık satın aldı. Peygamber (sav) dışardan yastığı görünce içeri girmedi. Kapının önünde ayakta kaldı. Hazreti Aişe (ra) da onun yüzündeki memnuniyetsizliği anladı ve şöyle dedi:
"Yâ Resûlullah! Allah ve O'nun Resulüne tövbe ediyorum, günahım nedir?" Peygamber (sav) ona cevaben buyurdu ki:
"Yastıktır!.." Hazreti Aişe,
"Üzerine oturup yaslanasın diye senin için satın aldım." dedi. Peygamber (sav) buyurdu ki:
"Resim yapanlara azab verilecek, yaptığınızı canlandırınız denilecektir." Sonra şunu ilâve edip buyurdu: "İçinde resim bulunan eve melekler girmez."(Müslim, IV/90)