Mevlânâ Hazretleri şöyle demiş:

“Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun! Halkın kabul etmesi veya reddetmesiyle senin ne işin var?”
İhlâs, yani sırf Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak, Rabbin katında yapılan amellerin en önemli şartıdır. Yapılan amellere salih ve samimi bir şekilde niyet etmek, amel bir sebepten yapılamasa bile Allah niyete göre ecir verir. Öyle ki kalpten geçen niyetin salihliğine göre, Cenâb-ı Hak kulunun azını çok eder, küçük bir amele bile, lûtf u keremiyle, dağlar kadar büyük ecirler lütfeder. Sevgili Efendimiz bir hadis-i şerifinde: “Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan, az amel bile sana kâfî gelir.” buyurmuştur. (Hâkim, Müstedrek, IV, 341)

ALLAH’IN (CC) AMR BİN LEYS’İ AFFETMESİNİN SEBEBİ

Horasan melik ve kahramanlarından Amr bin Leys’in hâli,bu duruma güzel bir örnektir. Melikin vefat etmesinden sonra, Allah’ın sevdiği kullardan biri rüyâsında meliki görür. Aralarında şu konuşma geçti:
“–Allah sana nasıl muâmele etti?”
“–Allah beni affetti.”
“–Hangi amelin sebebiyle affetti?”
“–Bir gün bir dağın zirvesine çıkmıştım. Yüksekten askerlerime bakınca, sayılarının çokluğu hoşuma gitti ve:
Keşke Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– zamanında yaşasaydım da O’na yardım edip destek olsaydım, O’nun yolunda fedâ-yı cân eyleseydim. diye duygulandım. İşte bu niyetime karşılık, Yüce Allah beni af ve mağfiretiyle şereflendirdi” (Kadı Iyâz, Şifâ, II, 28-29)