Müslüman insanlar yalnızca Allâh’tan korkarlar ve O’na tevekkülleri sebebiyle başka hiçbir şeyden korku duymazlar. Cesâret ve metânetle Allâh’ın emirlerini yerine getirmeye çalışırlar. Şecaatlerini firâset ve ölçülü kullanarak, nerede nasıl hareket etmek gerekiyorsa o şekilde hareket ederler.

Yüce Allah, bu durumu şu şekilde övüyor:

“O peygamberler (öyle seçkin kimselerdir) ki, Allâh’ın buyruklarını tebliğ ederler, sâdece Allâh’tan korkarlar ve Allâh’tan başka hiç kimseden korkmazlar…” (el-Ahzâb, 39)