Günümüzde en fazla şirke düşüren durumlara şunlar örnek olarak verilebilir:

a) Mezarlardan vesilelik yönü bırakıp, direk kabrin sahibinden bir şeyler istemek. Yani: “Allah’ım! Şu zat hürmetine benim şu işimi yap!” yerine, “ey filanca zat! Ne olur benim işimi yap!” gibi ifadeler insanı şirke sürükler.

b) Bir ibadeti yerine getirirken, Allah’ın rızasını insanların da iltifatını kazanmaya çalışmak; riyâkarlık etmek, çok yaygın olan gizli şirklerden biridir.

c) Hacca gitmeye hevesli olmadığı halde, komşusu gittiği, ondan daha aşağı bir durumda bulunmamak için hacca gitmek de böyle bir gizli şirktir.

d) İnsanların gözünde cömert olduğunu kanıtlamak için yardımlar vermek.

e) Normalde beş lira vermeyi düşünürken, bazı kimseleri gördüğü için on lira sadaka vermek..

f) Namazın rükünlerini, kıraat, rüku ve secdelerini, etrafındaki bazı insanlar görsün diye uzatmak, ağır ağır namaz kıldığını göstermek.

g) İnsanların görsün diye dudaklarını kıpırdatarak, zikretmek, Kur’an okumak..
İnsanlar, bazen bütün bu işleri yaparlar fakat hiç de insanların gözlerine girmeye çalışmazlar. Örneğin, evde olduğunda namazı hızlı bir şekilde kıldığı halde, camide sükun ve huzuru bulduğu, zamanı ve zemini müsait olduğu için daha düzgün namaz kılmak riyakarlık değildir. Fakat, insanların hatırını saydığı oranda ibadete riya ve gizli şirki karıştırmış olur..