Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.’ diye buyurmuştur. Müslüman olarak bizlerde Allah’ın bu güzel isimlerini bilerek o şekilde dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz ise bir hadisinde ,’ Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa cennete gider’ buyurmuştur.

Allah’ın güzel isimlerine örnek olarak şunları verebiliriz:

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Allah ismi her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel bir isimdir’’. Allah’ın bütün isimlerinin sultanıdır diyebiliriz.

2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün yarattıklarına merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."

5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."

7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."

8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."

9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."

10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."