Bir insanın evleneceği insan değişmez. Çünkü insanın evleneceği kişi ezelde bilinip kadere yazılmıştır. Yani Allah’ın olacağını bildiği bir konu ezelde kaydedilmiş, yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır veya çıkmıştır. “Keşke şununla evlenmeseydim’ gibi sözlerde bulunmak kadere tenkit niteliğindedir. Eşini seçmek insanın kendisine ait olan bir karardır ve sen onu seçtiğin için Allah sana nasip etmiştir. Evlilik niyeti ile birçok insanla görüşülebilir ancak bunlar kaderinde olan insanı arama yollarıdır. Doğru yada yanlış insanı seçmesi kendisi ile ilgili bir meseledir.

Yüce Allah’ın bu konu üzerinde zorlayıcı bir etkisi bulunmaz. Evleneceğiniz insanın özellikleri ve nitelikleri ettiğiniz dua neticesinde değişebilir. Ezelde bu birliktelikten doğacak çocuklar, nesiller ve rızık gibi unsurlar belirlenmiş ve kadere yazılmıştır. Bunlar da Külli iradenin adaleti ve payı olduğu unutulmamalıdır.

İnsanlar kaderini bilemez, ancak kendi irademize bağlı işlerde neyin ne şekilde yapılacak olmasını biliyoruz, bir de Allah'ın, irademize bıraktığı işlerde kaderin, bizim isteklerimiz doğrultusunda şekilleneceğini biliyoruz. Yani dua ederek isteklerimize yön verebiliriz. Dua etmek insanların kulluk vazifesidir. Ancak dua eden insan, dua ettiği için olacaklar meydana gelmez. Allah dua eden kişinin, kendisine dua edeceğini bildiği için istediği şeyi ona nasip eder. İnsan için dua sadece bir sebep olarak vardır.