Cennetteki yaşamla ilgili Peygamber Efendimiz’in 7 hadis-i şerifi:

1- Cennetteki ağaçların gölgesi
'Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüzyıl gölgesinde yürüse onu katedemez. İsterseniz şu ayeti okuyun: Daimi gölgededirler, çağlayıp duran su başlarındadırlar.' ( Tirmizi)

2- Cennet çarşısının güzelliği
'Cennet ehlinin bir çarşısı vardır. Her cuma oraya gelirler. Derken kuzey rüzgârı eser, elbiselerini ve yüzlerini okşar. Bunun tesiriyle hüsün ve cemalleri artar. Böylece ailelerine, daha da güzelleşmiş olarak dönerler. Hanımları:
‘Vallahi, bizden ayrıldıktan sonra sizin cemal ve güzelliğiniz artmış!’ derler. Erkekler de: ‘Sizler de, Allah’a kasem olsun, bizden sonra çok daha güzelleşmişsiniz!’ derler.” (Müslim, Cennet 13).


3- Cennetin her kademesi güzelliklerle doludur
'Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi, yetmiş iki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Câbiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.' [Tirmizî, Cennet 23, (2565).]

4- Güzellikler ve çeşitli nimetlerle dolu bir sonsuzluk
'Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz.' (Tirmizi)

5- Altın gövdeli ağaçlar
'Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi altından olmasın.' (Tirmizi)

6- Cennete her şey yepyenidir
'Cennet ehlinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir, gençlikleri tükenmez, elbiseleri eskimez.' (Tirmizi)

7- Cennet ehlinin nuru
'Eğer cennet ehli kadınlarından bir kadın yer ehline görünseydi, dünyayı ve içindekileri aydınlığa boğar ve ikisinin arasını da güzel koku ile doldururdu.' (Tirmizi)