Yüce Allah, kullarını imtihan etmek için dünyaya göndermiştir. İnsanların başına gelen çeşitli musibetler Allah tarafından sabretmeleri için verilmiştir. Bilinçli bir Müslüman bunun farkında olur ve hayatını ona göre devam ettirir. Bu dünyanın imtihan yeri olduğunun farına varan insanlar için hem bu dünya hem de ahiret dünyaları rahata erer. Çünkü Yüce Allah, kıyamet günü insanlara hesaba çeker.

Kulun kıyamet günü sorgulanacağı 4 ameli şunlardır:

1- Ömrünü nerede harcadığı

2- İlmiyle nasıl amel ettiği

3- Malını nerede kazanıp, nerede harcadığı

4- Gençliğini nerede tükettiği

Kula kıyamet günü bu ameller sorulmadıkça ayakları oynamaz. (Tirmizi)