Kurban ibadeti tüm Müslümanların üzerine farz olan bir ibadet değildir. Durumu yeten, geçim sıkıntısı çekmeyen insanların kesmesi vaciptir. Peygamber Efendimiz, durumu olduğu halde kurban kesmeyenler hakkında ağır ifadeler kullandığı hadislerinde görülmektedir. (İbn Mâce, Edâhî, 2) Efendimiz bir yandan kurban ibadetinin durumu olmaya, güçü yetmeye bağlı olduğunu belirtirken, bir taraftan da durumu olan Müslümanların kurban kesmelerinin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Yani kurban ibadeti ile yükümlü olmak için bir takım şartların bulunması gerekiyor.

Müslüman bir kişinin durumunun olması ile birlikte borçlu da olsa ve borcu ile gerekli ihtiyaçları karşılandıktan sonra yeterli bir malı olsa, bu kişi kurban kesebilir. Ancak gerekli ihtiyaçları ve borçları için ayırdığı para dışında bu kadar durumu olmayan kişiler kurban kesmekle yükümlü değildir.

İslam dininde önemli bir yeri olan kurban bayramı, Müslüman kullar için Allah’a yakınlaşma ve rızasını kazanma yolunda atılan büyük adımlardan birisidir. İhtiyaç sahibi insanlarla kurban kesmeye gücü yeten Müslümanlar arasında bir aracı niteliğindedir kurban. Kurbanı kesenlere bayram olduğu gibi, fakir ve yoksul insanlar içinde boğazlarından Allah için kesilen hayvanların eti geçtiği için bayram oluyor.