Parayı doğru bir şekilde kullanabilmek her insanın yapabileceği bir iş olmadığı gibi yapanında ortaya çıkardığı bir sanattır. Bunun için de;

1) Kazanç helâl olacak.

2) İsraf edilmeyecek.

3) Pintilik/cimrilik yapılmayacak.

İsraf; güç gösterisinde bulunarak aşağılık duygusunu kapatmaya çalışmaktır. Pintilik ise şeytanın insanı yoldan çıkarmak için “fakir düşme” korkusuyla infaktan kaçıp sırf kendine biriktirmeyi sağlamasıdır. Yüce Allah’a tevekkül eksikliğinin ve korkaklığın getirdiği kötü bir durumdur. Parayı, sığınak, barınak ve dayanak hâline getirmektir. İsraf da pintilik de mülkün gerçek sahibi olan Allah’a karşı yapılan isyan göstergesidir.

ALLAH’TAN UZAK OLAN ÜÇ İNSAN
Şu üç türlü insan, Allah’tan uzaktır:

1) Rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar.

2) Hassas olduklarını öne sürerek ıztırap ve sefâletlerin civârına yaklaşmayanlar,

3) Zâlimler ve gâfiller topluluğu ile beraber olanlar.