1.“Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!” (Âl-i İmrân sûresi (3), 200)
Yüce Allah bu ayette ilk olarak, sabırlı olmayı sabır yarışında düşmanları geçmeyi kullarından istemektedir.

2. “Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle elbette deneriz. Sabredenleri müjdele!” (Bakara sûresi (2), 155)
Ayette konusu geçen sıkıntılara karşı sabırlı bir şekilde davranan ve Allah’a karşı güveninden bir şey kaybetmeyen, teslimiyetini bozmayan Müslümanlar kazanacaktır müjdesi verilmiştir.

3. “Sabredenlere, felâketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.” (Zümer sûresi (39), 10)
Müslüman kulların kazanacağı ödülün hesapsız olması, sabrın önemini belirtmektedir. Karşılaşılan sıkıntılar karşısında gösterilen sabır büyük bir meziyet olma idi, hesapsız ödül verilmezdi.

4. “Fakat sabredip (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlayanın işi, işte bu, benimsenmeye değer işlerdendir.” (Şûrâ sûresi (42), 43)
İnsanlar için sabretmek ve affetmek zor bir meseledir. Bunu başaran insanlar için Yüce Allah mükafatta bulunacaktır.

5. “Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara sûresi (2), 153)
Müslüman kullar karşılaştıkları dertler ve sıkıntılar karşısında Güçlükler ve zorluklar karşısında, sabırlı davranarak Rabbine dua ederek yardım beklemelidirler. Bu sıkıntılara karşı dayanmadan kurtulmayı beklemeyeceklerdir. Namaz, nasıl öteki ibadetlerin başı ise, sabır da bütün ahlâkî davranışların başında gelmektedir.

6. “İçinizdeki mücâhidlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi deneyeceğiz.” (Muhammed sûresi (47), 31)
Bu âyet, Allah yolunda cihad eden Müslümanlarla sabırlı davrananların birbirlerine çok benzediklerini, yani sabrın da bir nevi cihad demek olduğunu bize gösteriyor.