Son zamanlarda internette aleminde sıklıkla karşımıza çıkan bir hadisin varlığından söz ediliyor. Bahsedilen hadis şu şekilde:

''Köprü boydan boya tutulduğunda (kesildiğinde) doğudan gelen perçemli yıldızlar (uçaklar) uçtuğunda işte bu köprüde insanlar ölürler.'' (Yevmul Halas, Kamil Süleyman Sayfa:515)

'Bu hadis gerçekten sahih bir hadis midir?' 'Eğer bahsedilen hadis sahihse bu hadis neye işaret etmektedir?' veya 'Yevmul Halas hadis açısından güvenilir kaynaklar arasında mıdır?' gibi sorularla oldukça karşılaşılıyor.

Müslümanların duydukları yahut okudukları her bilgiyi kayıtsız şartsız kabul etmesi mümkün olabilecek bir durum değildir. Özellikle bu konular hadis veya ayet gibi dinimizce kutsal görülen kavramlar hakkındaki bilgilerde çok daha dikkat edilmesi gereken mevzulardır. Müslüman olarak öğrendiğimiz bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzerimize düşen bir görevdir.

Öncelikle ‘’Yevmu’l-Halas” adlı eser bir hadis kitabı değildir. Yazarı Kamil Süleyman, bir Şiidir.
Şia kaynaklarında, soruda geçen sözün Hz. Ali'ye ait olduğu söylenmektedir (bk. İbn Tavus, el-Melahim ve'l-Fiten, İsfahan, 1416, s. 367)

Lakin, hadis kaynaklarında böyle bir hadisin varlığına rastlanılmıyor.