Küfür edersek vücudumuza neler olur Mumsema Alim abdulhay (r.a) hazretlerinin 37 ci eseri olan tevsiri mecmu adlı kitabında küfür etmek anında olan olayları bize şöyle nakl etmektedir