Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 22’nci Dünya Petrol Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ŞÖYLE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları sırasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Enerjinin hem ulusal hem de uluslararası anlamda her zaman önemini korumakta olan iş alanlarından biridir. Zira enerji konusunun dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, hangi dönemde olursak olalım hayatımızın idame ettirebilmeliyiz ve halkımız tarafından refahı arttırmak maksadımız olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Günümüzde devletlerin ve toplumlarda gelişmiş olan düzeylerde ölçüsünün enerjiye olan erişimi ve tüketimi oranları ortaya çıkacak. Bu sayede bugün burada ortak bir amacımızın olduğunu ifade etmekteyiz. Bu amacımız petrol başında olmak üzere tüm enerji kaynağını maliyet, çevre boyutu ile dahil en iyi ve en verimi yüksek kullanımını sağlayacak, dünyada bulunan tüm toplumların refahına da katkısını sağlamak olacak.

Türkiye için enerji lokomotif unsurundan biridir. Nihai amacımız enerji güvenliliği, çeşitliliği arttırılarak vatandaşımızın güvenliği ve refahını sağlamlaştırmak olacaktır. Tüm komşu bölge devletlerin enerji güvenliği de katkı sunulmuş olacaktır ve komşularımızın enerji güvenliğini önemsemekteyiz.

Terör başında gelmek üzere asimetrik tehlikeler ile faaliyet ve mücadele gerekmektedir. Bu mücadele sayesinde bir terör örgütü ile terörle mücadele yapılmak istenmediği aşikârdır. Problemler çözerken problem çıkarmamalıyız.

Alansal olarak iş ortaklığının ne derecede etkili olabileceği Azerbaycan, Gürcistan ile gerçekleştirmiş olduğumuz Bakü – Tiflis - Ceyhan, Bakü – Tiflis - Erzurum doğalgazı boru hattı alanda ve uluslararası düzlemde göstermiş olduk.

Rusya Federasyonu devleti ile iş ortaklığı halinde görüşmelerimiz devam etmekte Türk Akımı Projesi de enerji güvenliğimizin artırılması için diğer taraftan katkı sunacaktır.