Dışişleri Bakanlığı' ndan gelen açıklama doğrultusunda, "Türkiye' nin Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu' na üyeliğinin dün New York' ta yapılan BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) Toplantısında onaylanarak resmileşmesini memnuniyet ile karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MÜNASEBETLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ

Türkiye' nin çok boyutlu dış siyaseti çerçevesinde Latin Amerika ve Karayipler lokasyonu ile münasebetlerimizi geliştirmeye önem verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giderek olgunlaşan Latin Amerika ve Karayipler' e yönelik kapsamlı açılım stratejimiz, bölge ülkeleri ile münasebetlerimizin her alanda en yüksek düzeye çıkarılmasını ve bölgesel çaptaki birlikler ile kurumsal münasebetler inşa edilmesini amaçlamaktadır." dendi.

Yapılan açıklamada, EKOSOK' un kurmuş olduğu beş bölgesel komisyondan birisi olan ECLAC' ın temel hedefinin, Latin Amerika ülkelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak ve izledikleri ekonomik siyaset arasında uyum sağlamak olduğu ifade edilerek, ECLAC' ın, kurulduğu 1948 yılından beri Latin Amerika' nın kalkınması konusunda geliştirdiği stratejiler ile bölgenin sanayileşmesine ve etraflıca büyümesine önemli katkılarda bulunduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti' nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın 1 Şubat 2016 senesinde Şili' ye yaptığı ziyaret esnasında Türkiye' nin bu Bölgesel çaptaki birliğe üyelik başvurusunda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye' nin ECLAC' a üyeliğinin 30 Ocak 2017' de ECLAC Genel Komite görüşmeleri sırasında kabul edildiği bildirildi.Türkiye'nin ECLAC üyeliği onaylandı