Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi  Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner  sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu  kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi,  misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı  tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak  yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen  gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2017'de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve  dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen  özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 12-18 lira,  konaklama bedeli olarak da 5-9 lira alınacak.

Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon  bulunanlar için günlük en az 3'er lira, klima bulunanlar için de günlük en az 4  lira ilave bedel tahsil edilecek.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece  için en az 9 lira ödeme alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği,  maliyeti, standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate  alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul  edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım  ücreti asgari 165 lira olacak, ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve  çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve  kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip  bulunacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi  başına en az 11 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.Kaynak:AA