Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, rekabeti engellemeye yönelik ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına yönelik şikayetler ile alakalı 2010 senesinde soruşturma açılmasının gerek görülmediği kararın Danıştay aracılığıyla bozulmasının ardından Roche Müstahzarları hakkında soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

KURUMUN AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı olarak verilen beyannameye göre, "Roche Müstahzarları, mahsul satışlarında bulunmak için yurtdışının satış yasağı güncellenmesi ya da düzenlemesini içermekte olan sözleşmenin imzaların atılması şartı koşuldu, bu şartları kabul etmeyen ya da reddeden Co – Re - Na Ecza Deposu'na 2010 senesinden itibaren mal vermeyi kabul etmediği, bu isimde depoya diğer ecza depolarınada Roche mallarını satmasına engel olduğu amacıyla bu nedenle dört ve altıncı maddeleri altında Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddia edilen ve bu başvuruyu içeren, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üstüne yeniden değerlendirme yapıldı." Görüşleri yer buldu.

KURUM İLE ALAKALI ŞİKAYETLERİN 2010’DA REDDEDİLDİĞİ BİLİNİYOR

Kurum ile alakalı şikayetlerin 2010'da da kabul edilmediğine karar verildiği fakat bu kararın Danıştay 13. Dairesi'nin, 16 Aralık 2016'daki kararı ile iptalinin gerçekleştirildiğine de belirterek, sözü edilen konu hakkında iddiaların tespiti için soruşturma açılması karar verildi söylendi.