İstihdam hareketliliği tüm hızı ile sürdüğü sırada, hükümet tekrardan yeni bir adım atmaya hazırlanmakta. Bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm, tarım, tekstil, hazır giyim iş alanlarına yönelik olarak bir dizi planlı kararıuygulamaya sokmaya çalışıyor. İstihdam Stratejisinin, 500 bin turizmcinin yetiştirilmesinin her sene 10 bin bilişimci alınması, esnek personele prim, annelik yardımı desteğinden beyaz yakalıların danışmanlık hizmetinde kadar 20 yoldan oluşmakta. Hükümet, hazırlamış olduğu Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2017-2019 Eylem Planı'nın hakkında ayrıntısını şöyle verdi:

500 BİN KİŞİLİK DEV TURİZM İSTİHDAMI

500 bin gence turizm iş alanına yönelik olarak iş gücü eğitimi verilmiş olacak, 400 bin turizm çalışanın da meslek içindeki eğitimi almış olacak. Turizmde sezonluk manada çalışılması ortadan kaldırılmış olacak.

10 BİN BİLİŞİM PERSONELİ

Senede 10 bin bilişim personeli yetiştirilmesi yapılacak. 2023 senesine kadar aşağı yukarı 100 bin bilişimci iş fırsatı oluşturulmuş olacak.

-İşgücü piyasasının bilgi ve izleme sisteminin tasarımı yapılacak.
-Köyden göçen kadınların iş gücüne uyum dersi alınacak.
-Ekonomi iş alanının ulusal meslek standartları hazırlanmış olacak.
-Esnek çalışma günlerinde prim gün rakamları ve annelik yardımı için esnek koşullar sağlanmış olacak.
-Beyaz yakalı çalışanlara yönelik olarak danışmanlık hizmetleri oluşturulacak
-Finans iş alanında nitelikli olarak iş verme oranı yüzde 28 artırılmış olacak.