PTT yeni personel alımlarına başvuruları açarak başladı. 18 – 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan başvurular neticesinde, 1750 personel alımı gerçekleşecek. Alınacak personeller PTT Gişe ve Büro Görevlisi ve İdari Hizmet Sözleşmeli Personel alanlarında çalışacaklar.

PTT personel alım haberi herkesi umutlandırdı. Bu haberi bekleyen kişilerin serüveni bugün itibari ile başladı. Başvurular 18 – 23 nisan tarihleri arasında olacak. Başvuruda bulunabilmek için ilk aranan özellik 2016 KPSS’ye girmiş olmak.  Başvurular www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.  Başvurular www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden gerçekleşecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  •  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi çerçevesinde yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olma
  • On sekiz yaşını bitirmiş ve otuz beş yaşından gün almamış olma şartı

(18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar başvuruda bulunabilecek)

  •  Kamu haklarından yasaklı olmama
  •  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde yer verilen süreler geçmiş olsa bile; isteyerek işlenen bir suçtan dolayı altı ay ya da daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama
  •  Askerlikle alakası bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olma
  • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü olmama
  • Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak)
  •  Yapılacak "sözlü sınavda" başarı ile geçmek
  • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten atılmış olmama
  • 2016 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olma