Bir alacağa yönelik olarak tahsil işleminin sağlanabilmesi hedefi ile İcra Müdürlükleri aracılığı işlem başlatılması ve bu işlemleri resmi biçimdeki standartlar üzerinden sürdürülebilmesi amacı ile icra takibi gerçekleştirilmektedir. Modern hukuk sistemi dahilinde icra takibi işlemlerinin profesyonel icra avukatı Ankara hizmetlerinin desteği ile sürdürülebileceği gibi aynı zamanda da alacaklının kendisi tarafından yürütülebilmektedir. Ancak son derece karmaşık yapıda olması ve gerekli olan müdahalelerin doğru zaman doğru şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bulunuyor olması alacağına ilişkin olarak icra takibi başlatmak isteyen alacaklıların mutlaka profesyonel avukatlık ve hukuk bürosu desteği almaları önerilmektedir.
 
İcra Takibi Nasıl Başlatılır?
 
Alacağa ilişkin olarak icra takibi başlatabilmek için gerekli olan işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. İcra takibi işlemlerinde ilk olarak hangi tipte bir takibin başlatılacağına karar verilmesi gerekiyor. Çünkü icra takipleri, mahkeme kararına bağlı açılabilen takip olan ilamlı takip, çek, poliçe ve bono için açılabilen kombiyo senedine bağlı icra takibi ve senet gibi belgelere bağlı olarak açılabilen ilamsız icra takibi şeklinde 3 farklı türü bulunmaktadır. Bu kapsamda alacaklı tarafından icra takibinin hangi kapsam dahilinde ise o icra takibine yönelik olarak gereklilik teşkil eden belgeleri alarak, borçlunun ikamet etmekte olduğu lokasyonda bulunan yetkili mahkemeye başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sadece bu belgelerin yeterlilik teşkil etmiyor olması dolayısı ile ödeme emri ile takip talebinin de hazırlanarak, alınacak pembe dava dosyası içeriğinde yer verilmesi gerekir. Bu hazırlıkların sonrasında tevzi bürosuna alacak üzerinden belirlenecek olan harç tutarının ödemesinin yapılması ve büronun yönlendirmesi ile İcra Müdürlüğü’ne ilgili belgelerin teslimatının yapılması gerekir. Bu şekilde ödeme emri borçlu tarafına gönderilir ve borçlu tarafından ilgili süreç içerisinde itiraz gerçekleştirilmez ya da borçlu tarafından borcun ödenmemesi durumunda icra takibine kesinlik kazandırılmış olunmaktadır.
 
Borçlunun İcra Takibine İtirazı
 
Günümüz hukuk sistemi alacaklı kadar borçlunun da haklarının korunabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede de adına açılacak icra takipleri halinde borçlu cephesinde bulunan bireyinde eğer icra takibine konu olan borcun haksız olduğu yönünde gerekli belgeleri mevcut ise borçlu tarafından da icra takibi itirazı yapılabiliyor. Borçlu tarafından icra takibine itiraz etme hakkı bulunması sayesinde icra takibine yapılacak itirazlar durumunda mahkeme tarafından uygun görülmesi durumunda icra takibinin durdurulması kararı alınır ancak bu söz konusu alacak davasının seyri yönünden herhangi bir kesinlik oluşturucu etki teşkil etmemektedir. Bu noktada borçlu tarafından kötü niyetli olarak alacaklının söz konusu borcu alması konusunda zorluk çıkarmak ya da süreci uzatmak amacı ile icra takibine itirazda bulunulmasının engellenebilmesi için Türk Medeni Kanunu kapsamında bu konuya ilişkin olarak belirlenmiş olan koşullar bulunmaktadır.