Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği Hamburg'ta düzenlenecek G 20 Zirvesi'nde "İstikrarın devamı, sürdürebilirliğin güncellenmesi ve sorumluluğun üstlenilmesi" gibi 3 ana başlığı altında uluslararası anlamda büyük ekonomisi olan liderler hazır bulunacak. Dünyanın yoğun ilgiyle izlediği G 20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme gündemde yer alıyor.

İŞTE G20 ZİRVESİNDE KONUŞULACAK 9 KONU


ULUSLARARASI TİCARET PİYASALARI

G 20 defterinde yer alan ilk görev olarak dünya ekonomisi ve finans piyasaları hakkındaki istikrarın sağlanması yer almakta.

İKLİMLER HAKKINDA

Zirvenin konuşulanlarından bir diğeri, 2015 senesinde Paris'te imzalanmış olan iklim anlaşması etkinliğinin ilerleme kaydı da ele alınmış olacak.

GÖÇ

G 20 Zirvesi'nde ise göçe müdahale ve mülteci haklarının korunması.

YARDIMLAR KONUSU

BM’nin 2030 Ajandası ismi altında topladığı sürdürülebilir kalkınma hedefi yer almakta.

SAĞLIK KONUSU

G 20 buluşması ardından sağlık sistemleri geliştirilmesi de yer bulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Firma, vakıf ve tröstlerin maddi varlık yapısı hakkında şeffaf olunması ile terör finansmanların önlenmesi hakkında mücadeleler artırılacak.

DİJİTALLEŞMELER

Sanayi 4,0 devrinde dijitalleşme ekonomik genişlemenin ve sosyal gelişmelerinin yükseltici kuvveti olarak düşünülüyor.

KADIN HAKLARI KONUSU

G 20, kadınlar hakkında ekonominin hayata katılımı tarafından yükseltilmesi.

İŞ KONUSU

G 20'nin 2017 sene istihdam politikası öncelikler aralarında çalışan kadınlarının artırılması yer aldı.