Bir takım sigortalı yeterli çalışma imkanı olmadığı için gereken prim gününü dolduramamakta. Bu sigortalıl kişilerin emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunmakta.

Buna rağmen yine de şartları yerine getiremeyen milyonlarca yurttaş var. Bu yurttaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiş oluyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödemekte. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde olmakta.

İKİ ŞARTA DİKKAT

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor: 1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak. 2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar.

DİLEKÇE GEREKLİ

Fakat primleri eksik ise ve tamamlama imkanı hiç yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bu hak vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da tanınmakta. Bu durumda kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekmekte. SGK toplu ödemeyi kendiliğinden yapmıyor. Dilekçeyle başvurmak şartı koydu.